Friday, 22 June 2018

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ : ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ


ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ 

 
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : -
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: First class MSc Zoology.
ಪ್ರಕಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 21-06-2018
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 16-07-2018
ವೇತನ: ರೂ. 14, 600 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಸ್ಥಳ: ಧಾರವಾಡ
 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು:
ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ
------------------------------------------------------
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ First class MSc Zoology ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:
no fee
------------------------------------------------------
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ನೇರಸಂದರ್ಶನ
------------------------------------------------------
ವೇತನ:
ರೂ. 14, 600  / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ e mail or speed post ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ವಿಳಾಸ:
Dr C.B. Ganesh,
Principal Investigator (DST Project),
Department of Studies in Zoology,
Karnataka University,
Dharwad- 580003.
E-mail: ganeshcb23@gmail.com
------------------------------------------------------
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ SHARE ಮಾಡಿ.
------------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment