Monday, 4 June 2018

ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ: ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ , ಸೋಲ್ಜರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ / ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್


ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ , ಸೋಲ್ಜರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ / ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್

ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ

ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : ವಿವಿಧ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 10 +2(SSLC/PUC)
ಪ್ರಕಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 04-06-2018
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 18-07-2018
ವೇತನ: -
ಸ್ಥಳ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು:
1.ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ
2.ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ (Gorkha Candidates)
3.ಸೋಲ್ಜರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ / ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್
-------------------------------------------------
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :
40 ವರ್ಷಗಳು.
--------------------------------------------------
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
1.ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ:
*.ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 10 +2(SSLC/PUC) ಹೊಂದಿರಬೇಕು..
*. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು 45% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು..
*.ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಟ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ
ಸಿ-2 ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ 4.75 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
----------------------------------------------------
2.ಸೋಲ್ಜರ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ (Gorkha Candidates):
*.ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 10 +2(SSLC/PUC) ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
----------------------------------------------------
3.ಸೋಲ್ಜರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ / ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್:
*ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 10 +2(SSLC/PUC) ಹೊಂದಿರಬೇಕು..
*ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 60% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
*ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರೂ ಸಹ ವರ್ಗ XII(PUC) ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅರ್ಹತಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರಬೇಕು..
--------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.
---------------------------------------------------------
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
1.Physical Fitness Test.
2.Physical Measurement Test.
3.Medical Examination, Interview.
----------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ(www.joinindianarmy.nic.in )ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
Direct Apply Link : https://joinindianarmy.nic.in/Bravo/BRAVOUserRegistration.htm
Rally Venue:
Rajeev Gandhi Stadium,
Rohtak, Haryana
---------------------------------------------------------
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ SHARE ಮಾಡಿ.
---------------------------------------------------------

1 comment: