Monday, 2 July 2018

ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ : ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್


ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್

ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್

 
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : -
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: Degree, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ
ಪ್ರಕಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 05-07-2018
ವೇತನ: ರೂ. 10,000 - 11,000 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು:
ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
--------------------------------------------------------
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :
30 ವರ್ಷಗಳು.
---------------------------------------------------------
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ Degree , ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
---------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:
no fee
---------------------------------------------------------
ವೇತನ:
ರೂ. 10,000 - 11,000 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
----------------------------------------------------
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
 ಸಂದರ್ಶನ.
----------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿ.....
ವಿಳಾಸ:
Director of Research,
Coffee Board, No.1,
Dr B. R. Ambedkar Veedhi,
Bengaluru – 560001.
---------------------------------------------------------
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ SHARE ಮಾಡಿ.
---------------------------------------------------------
 

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ(CFTRI) : ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ (Project Assistant Level II)


ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ (Project Assistant Level II)

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ(CFTRI)

    
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : -
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: First Class M.Sc. in Microbiology
ಪ್ರಕಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 05-07-2018
ವೇತನ: ರೂ. 12,000 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಸ್ಥಳ: ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು:
ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ (Project Assistant Level II) .
--------------------------------------------------------
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ : as on 05-07-2018
28 ವರ್ಷಗಳು.
---------------------------------------------------------
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ First Class M.Sc. in Microbiology
ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
---------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:
no fee
---------------------------------------------------------
ವೇತನ:
ರೂ. 12,000 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು.
----------------------------------------------------
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ.
----------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೇರಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು....
ವಿಳಾಸ:
Dr P S Keshava Murthy, Junior Scientist,
Department of Food Packaging Technology,
CSIR - CFTRI, Mysore.
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ : 05-07-2018 , 10.30 A.M.

---------------------------------------------------------
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ SHARE ಮಾಡಿ.
---------------------------------------------------------
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ : ಅಪ್ಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್


ಅಪ್ಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

 
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : -
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: (Electronics Engg/Electrical Engg/ Mechanical Engg/ Civil Engg / Information Technology / Computer Science/Library Science
ಪ್ರಕಟನೆ ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 05-07-2018
ವೇತನ: ರೂ. 4,984 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ:

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು:
ಅಪ್ಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ .
--------------------------------------------------------
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :
26 ವರ್ಷಗಳು.
---------------------------------------------------------
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (Electronics Engg/Electrical Engg/ Mechanical Engg/ Civil Engg / Information Technology / Computer Science/Library Science
ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
---------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:
no fee
---------------------------------------------------------
ವೇತನ:
ರೂ. 4,984 / - ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು.
----------------------------------------------------
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.
----------------------------------------------------------
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:
1.ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ
2.ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಇಮೇಲ್ : tti.korwa@hal-india.com
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಾಗಿ : https://hal-india.co.in/Career_Details.aspx?Mkey=206&lKey=&Ckey=858&Divkey=35
---------------------------------------------------------
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ SHARE ಮಾಡಿ.
---------------------------------------------------------